RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Maria

Radzik

9. rocznica

04-06-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Salamon

7. rocznica

05-06-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Kłapacz

39. rocznica

06-06-1984

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Eleonora

Kwarcińska

2. rocznica

07-06-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jacek

Drąg

9. rocznica

07-06-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Antoni

Koperniak

17. rocznica

07-06-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Spólnik

26. rocznica

07-06-1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wojciech

Tokarz

11. rocznica

08-06-2012

JEZU, UFAM TOBIE