RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Bronisław

Potrykus

6. rocznica

10-06-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Pędzik

23. rocznica

10-06-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marian

Chudzik

27. rocznica

10-06-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Pędzik

33. rocznica

10-06-1990

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Elżbieta

Janiak z Malinowskich

99. rocznica

10-06-1924

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Podsiadła

30. rocznica

11-06-1993

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Leszek

Smuga

31. rocznica

11-06-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisława

Smus

38. rocznica

11-06-1985

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Kazimierz Kempniak

17.06.1990

Stanisława Kempniak

15.06.2003

Rodzina Klimasa

-

-

-

17.06.1990

15.06.2003

-

Władysław Niewiecki

05.05.1923

05.08.1997

Aniela Niewiecka z d. Bochenek

24.04.1920

05.06.2003

05.05.1923

24.04.1920

05.08.1997

05.06.2003

Grzegorz Skrobiszewski

04.11.1986

Wincenty Rusak

09.10.1944

Stanisława Skrobiszewska

10.09.1998

Stanisław Skrobiszewski

03.05.2003

-

-

-

-

04.11.1986

09.10.1944

10.09.1998

03.05.2003

Wiktoria Surynt

07.07.1987

Kazimierz Surynt

30.04.2003

-

-

07.07.1987

30.04.2003

Janina Potrzebna

31.10.1936

09.02.1983

Jan Potrzebny

31.10.1936

13.04.2003

31.10.1936

31.10.1936

09.02.1983

13.04.2003

Józef Osmulski

10.04.2003

Józef Osmulski

Józefa Osmulska

Konstanty Osmulski

-

-

-

-

10.04.2003

-

-

-

11.1966

05.1986

Mieczysław Simiński

09.04.2003

-

-

-

11.1966

05.1986

09.04.2003

Władysław Olejnik

28.01.2000

Marianna Olejnik

27.03.2003

-

-

28.01.2000

27.03.2003

Antoni Pryk

01.11.1970

Maria Pryk

24.03.2003

-

-

01.11.1970

24.03.2003

Józef Wolniak

27.09.1985

Zofia Wolniak

08.03.2003

-

-

27.09.1985

08.03.2003

Marcyjanna Powalska

22.09.1970

Bolesław Powalski

09.02.2003

-

-

22.09.1970

09.02.2003

Marianna Osetek

11.04.2002

Józef Osetek

27.01.2003

-

-

11.04.2002

27.01.2003

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kazimierz Kempniak

17.06.1990

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.06.1990

Pochowany:

Stanisława Kempniak

15.06.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.06.2003

Pochowany:

Rodzina Klimasa

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Władysław Niewiecki

05.05.1923

05.08.1997

Data urodzenia:

05.05.1923

Data śmierci:

05.08.1997

Pochowany:

Aniela Niewiecka z d. Bochenek

24.04.1920

05.06.2003

Data urodzenia:

24.04.1920

Data śmierci:

05.06.2003

Pochowany:

Grzegorz Skrobiszewski

04.11.1986

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.11.1986

Pochowany:

Wincenty Rusak

09.10.1944

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.10.1944

Pochowany:

Stanisława Skrobiszewska

10.09.1998

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.09.1998

Pochowany:

Stanisław Skrobiszewski

03.05.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

03.05.2003

Pochowany:

Wiktoria Surynt

07.07.1987

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.07.1987

Pochowany:

Kazimierz Surynt

30.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.04.2003

Pochowany:

Janina Potrzebna

31.10.1936

09.02.1983

Data urodzenia:

31.10.1936

Data śmierci:

09.02.1983

Pochowany:

Jan Potrzebny

31.10.1936

13.04.2003

Data urodzenia:

31.10.1936

Data śmierci:

13.04.2003

Pochowany:

Józef Osmulski

10.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.04.2003

Pochowany:

Józef Osmulski

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Józefa Osmulska

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Konstanty Osmulski

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

11.1966

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.1966

Pochowany:

05.1986

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.1986

Pochowany:

Mieczysław Simiński

09.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.04.2003

Pochowany:

Władysław Olejnik

28.01.2000

Data urodzenia:

Data śmierci:

28.01.2000

Pochowany:

Marianna Olejnik

27.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.03.2003

Pochowany:

Antoni Pryk

01.11.1970

Data urodzenia:

Data śmierci:

01.11.1970

Pochowany:

Maria Pryk

24.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.03.2003

Pochowany:

Stanisława Wasilewska

09.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.03.2003

Pochowany:

Józef Wolniak

27.09.1985

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.09.1985

Pochowany:

Zofia Wolniak

08.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

08.03.2003

Pochowany:

Marcyjanna Powalska

22.09.1970

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.09.1970

Pochowany:

Bolesław Powalski

09.02.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.02.2003

Pochowany:

Marianna Osetek

11.04.2002

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.04.2002

Pochowany:

Józef Osetek

27.01.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.01.2003

Pochowany:

Józef Gawron

15.01.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.01.2003

Pochowany:

Bolesław Urbaniak

1943

2002

Data urodzenia:

1943

Data śmierci:

2002