Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Kowalczuk

06.04.1984

-

06.04.1984

Adam Boguszewski

01.01.1947

14.04.2001

Dawid Boguszewski

15.09.1979

24.09.2010

Anna Boguszewska

1970

Jan Boguszewski

1971

01.01.1947

15.09.1979

1970

1971

14.04.2001

24.09.2010

-

-

Henryk Chechłowski

29.12.2018

-

29.12.2018

Bronisław Uszyński

15.06.2017

-

15.06.2017

Tadeusz Kutyłowski

02.11.2015

-

02.11.2015

Wojciech Sklinda

10.09.2014

-

10.09.2014

Janina Chechłowska

28.12.2021

Eugeniusz Chechłowski

07.08.2015

-

-

28.12.2021

07.08.2015

Marianna Burakowska

07.07.2009

Stanisław Burakowski

05.12.2020

-

-

07.07.2009

05.12.2020

Stefan Leopold Pajka

13.08.2012

-

13.08.2012

Leokadia Godlewska

17.10.1972

Jan Godlewski

27.03.1979

Marian Jerzy Godlewski

21.09.2020

-

-

-

17.10.1972

27.03.1979

21.09.2020

Maria Szmurło

08.06.1984

-

08.06.1984

Jarosław Stankiewicz

27.07.1987

27.07.1987

-

Konrad Kowalczuk

05.06.1995

05.06.1995

05.06.1995

05.06.1995

Mateusz Koc

16.07.1995

16.07.1995

16.07.1995

16.07.1995

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Józef Kowalczuk

06.04.1984

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.04.1984

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Adam Boguszewski

01.01.1947

14.04.2001

Data urodzenia:

01.01.1947

Data śmierci:

14.04.2001

Pochowany:

Dawid Boguszewski

15.09.1979

24.09.2010

Data urodzenia:

15.09.1979

Data śmierci:

24.09.2010

Pochowany:

Anna Boguszewska

1970

Data urodzenia:

1970

Data śmierci:

Pochowany:

Jan Boguszewski

1971

Data urodzenia:

1971

Data śmierci:

Pochowany:

Henryk Chechłowski

29.12.2018

Data urodzenia:

Data śmierci:

29.12.2018

Pochowany:

Bronisław Uszyński

15.06.2017

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.06.2017

Pochowany:

Tadeusz Kutyłowski

02.11.2015

Data urodzenia:

Data śmierci:

02.11.2015

Pochowany:

Wojciech Sklinda

10.09.2014

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.09.2014

Pochowany:

Janina Chechłowska

28.12.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

28.12.2021

Pochowany:

Eugeniusz Chechłowski

07.08.2015

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.08.2015

Pochowany:

Marianna Burakowska

07.07.2009

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.07.2009

Pochowany:

Stanisław Burakowski

05.12.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.12.2020

Pochowany:

Stefan Leopold Pajka

13.08.2012

Data urodzenia:

Data śmierci:

13.08.2012

Pochowany:

Leokadia Godlewska

17.10.1972

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.10.1972

Pochowany:

Jan Godlewski

27.03.1979

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.03.1979

Pochowany:

Marian Jerzy Godlewski

21.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.09.2020

Pochowany:

Maria Szmurło

08.06.1984

Data urodzenia:

Data śmierci:

08.06.1984

Pochowany:

Jarosław Stankiewicz

27.07.1987

Data urodzenia:

27.07.1987

Data śmierci:

Pochowany:

Konrad Kowalczuk

05.06.1995

05.06.1995

Data urodzenia:

05.06.1995

Data śmierci:

05.06.1995

Pochowany:

Mateusz Koc

16.07.1995

16.07.1995

Data urodzenia:

16.07.1995

Data śmierci:

16.07.1995