RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Władysław

Kusztal

11. rocznica

03-06-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Dawidek

Surdy

15. rocznica

03-06-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Stanisławek

9. rocznica

04-06-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Artur

Cebula

3. rocznica

06-06-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Piątek

10. rocznica

08-06-2013

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Jagieła

20.06.1931

23.02.2022

20.06.1931

23.02.2022

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Rezerwacja grobu

Data urodzenia:

--

Data śmierci:

--

Pochowany:

Jan Jagieła

20.06.1931

23.02.2022

Data urodzenia:

20.06.1931

Data śmierci:

23.02.2022

Pochowany:

Bartłomiej Sobczyk

30.11.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.11.2021

Pochowany:

Anna Jagiełło

09.11.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.11.2021

Pochowany:

Andrzej Kutera

19.08.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.08.2021

Pochowany:

Piotr Wyrębkiewicz

07.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.09.2020