REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Karola Boromeusza w Kryrach

 • 1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy zawsze otaczać go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie od świtu do zmierzchu.
 • 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Administrator Parafii – Proboszcz.
 • 3. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego.
 • 4. Wymiary grobów określają przepisy państwowe.
 • 5. Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. pokładnego. Uprawnienie to można przedłużyć na dalsze lata, wnosząc opłatę, która wynosi 10zł na rok (można opłacić na dłuższy okres). W przypadku braku opłaty za przedłużenie, grób staje się własnością parafii i podlega przekopaniu.
 • 6. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zgodę Proboszcza oraz powiadomić opiekuna cmentarza. Po zbudowaniu nowego nagrobka należy uiścić opłatę na opiekę, utrzymanie i modernizację cmentarza w wysokości 10% kosztów inwestycji.
 • 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą urodzin i zgonu.
 • 8. Wszelkie prace na terenie cmentarza powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca odpowiada za porządek i estetykę terenu robót i za wyrządzone przez siebie szkody.
 • 9. Bez zgody Proboszcza zabrania się kopać, odkrywać groby, chować zmarłych lub ludzkie szczątki.
 • 10. Na terenie cmentarza zakazuje się:

– samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych
– przemieszczania nagrobków i niszczenia urządzeń cmentarnych
– pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych
– składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone
– umieszczania ławek oraz wykonywania betonowych podestów przy grobach
– samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
– wprowadzania zwierząt i umieszczania reklam
– poruszania się pojazdami mechanicznymi i rowerami

 • 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie cmentarza: spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne powstałe na skutek działania osób trzecich. Osoba uprawniona do grobu powinna o takich faktach poinformować Proboszcza i Policję.
 • 12. Od dnia 1.01.2022 r. została podwyższona roczna opłata za wywóz śmieci w wysokości 20zł od grobu. Roczna opłata za zużycie wody pozostaje bez zmian – 10zł od grobu (z opłat zwolnione są groby Proboszczów oraz małych dzieci).

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Halina

Moczygemba

15. rocznica

06-06-2008

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ks. Benon

Hornik

33. rocznica

07-06-1990

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alfred

Pastuszka

9. rocznica

08-06-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzy

Koleczko

33. rocznica

08-06-1990

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Groborz

51. rocznica

08-06-1972

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bronisława

Papała

40. rocznica

09-06-1983

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Poloczek

12. rocznica

10-06-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Folek

14. rocznica

10-06-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Mapa cmentarza

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

WOLNE

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

-

09.10.1874

-

13.08.1964

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

05.02.1905

13.04.1977

Łucja Żmij

18.11.1919

23.06.2013

18.11.1919

23.06.2013

Elżbieta Wróbel

07.07.1923

03.06.2014

07.07.1923

03.06.2014

Dariusz Niezgoda

11.02.1971

01.06.2013

11.02.1971

01.06.2013

Zygmunt Zielonka

07.04.1951

29.09.2020

Genowefa Zielonka

10.12.1953

15.05.2013

07.04.1951

10.12.1953

29.09.2020

15.05.2013

Wacław Matula

06.09.1931

11.05.1981

06.09.1931

11.05.1981

Alfons Ziebura

23.09.1930

01.05.1991

23.09.1930

01.05.1991

Elżbieta Ziebura

05.06.1934

25.04.2003

05.06.1934

25.04.2003

Jadwiga Myrczek

18.09.1919

03.04.1963

18.09.1919

03.04.1963

Teofil Sinka

03.04.1894

23.04.1976

Marta Sinka

28.01.1922

09.03.2003

03.04.1894

28.01.1922

23.04.1976

09.03.2003

Agnieszka Góra

13.04.1929

03.12.2021

13.04.1929

03.12.2021

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

WOLNE

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Jadwiga Sinka

09.10.1874

13.08.1964

Data urodzenia:

09.10.1874

Data śmierci:

13.08.1964

Pochowany:

Agata Gruszka

05.02.1905

13.04.1977

Data urodzenia:

05.02.1905

Data śmierci:

13.04.1977

Pochowany:

WOLNE Buchta

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Łucja Żmij

18.11.1919

23.06.2013

Data urodzenia:

18.11.1919

Data śmierci:

23.06.2013

Pochowany:

Elżbieta Wróbel

07.07.1923

03.06.2014

Data urodzenia:

07.07.1923

Data śmierci:

03.06.2014

Pochowany:

Dariusz Niezgoda

11.02.1971

01.06.2013

Data urodzenia:

11.02.1971

Data śmierci:

01.06.2013

Pochowany:

Zygmunt Zielonka

07.04.1951

29.09.2020

Data urodzenia:

07.04.1951

Data śmierci:

29.09.2020

Pochowany:

Genowefa Zielonka

10.12.1953

15.05.2013

Data urodzenia:

10.12.1953

Data śmierci:

15.05.2013

Pochowany:

Wacław Matula

06.09.1931

11.05.1981

Data urodzenia:

06.09.1931

Data śmierci:

11.05.1981

Pochowany:

Alfons Ziebura

23.09.1930

01.05.1991

Data urodzenia:

23.09.1930

Data śmierci:

01.05.1991

Pochowany:

Elżbieta Ziebura

05.06.1934

25.04.2003

Data urodzenia:

05.06.1934

Data śmierci:

25.04.2003

Pochowany:

Jadwiga Myrczek

18.09.1919

03.04.1963

Data urodzenia:

18.09.1919

Data śmierci:

03.04.1963

Pochowany:

Teofil Sinka

03.04.1894

23.04.1976

Data urodzenia:

03.04.1894

Data śmierci:

23.04.1976

Pochowany:

Marta Sinka

28.01.1922

09.03.2003

Data urodzenia:

28.01.1922

Data śmierci:

09.03.2003

Pochowany:

Anna Paszek

18.06.1884

24.02.1969

Data urodzenia:

18.06.1884

Data śmierci:

24.02.1969

Pochowany:

Jan Góra

04.05.1929

06.01.2004

Data urodzenia:

04.05.1929

Data śmierci:

06.01.2004

Pochowany:

Agnieszka Góra

13.04.1929

03.12.2021

Data urodzenia:

13.04.1929

Data śmierci:

03.12.2021