RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Stanisław

Chojnowski

2. rocznica

05-06-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Olga

Cielemęcka

14. rocznica

05-06-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Żurawski

23. rocznica

05-06-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Teresa

Fabjańska

23. rocznica

05-06-2000

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Zyśk

39. rocznica

05-06-1984

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Zyśk

42. rocznica

05-06-1981

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jerzy

Wileński

54. rocznica

05-06-1969

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zbigniew

Pieńkowski

1. rocznica

06-06-2022

JEZU, UFAM TOBIE