Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Aleksander

Mutrynowski

65. rocznica

05-06-1958

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Lewko

31. rocznica

06-06-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wiktoria

Samulowska

32. rocznica

06-06-1991

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wiesia

Pawłowska

63. rocznica

06-06-1960

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Gacman

46. rocznica

07-06-1977

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Pawłowska

5. rocznica

08-06-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Górzyński

31. rocznica

08-06-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helmut

Reisenberg

46. rocznica

08-06-1977

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Nagielski

17.02.1928

29.04.2003

17.02.1928

29.04.2003

Eugeniusz Klaczyński

02.03.1952

14.10.2002

02.03.1952

14.10.2002

Renata Fehlau

18.06.1966

17.08.2002

18.06.1966

17.08.2002

Tadeusz Stanisław Mutrynowski

11.11.1932

07.08.2002

11.11.1932

07.08.2002

Leonarda Wójcik

27.10.1915

02.06.2002

Jan Wójcik

14.10.1914

23.11.1958

27.10.1915

14.10.1914

02.06.2002

23.11.1958

Irena Piotrowska

03.01.1948

26.04.2002

03.01.1948

26.04.2002

Grzegorz Dołhań

16.11.1965

19.02.2002

16.11.1965

19.02.2002

Andrzej Piechowski

12.02.1969

10.03.2001

12.02.1969

10.03.2001

Józef Kondraszewicz

28.11.1947

01.03.2001

28.11.1947

01.03.2001

Aleksander Mutrynowski

29.06.1899

05.06.1958

29.06.1899

05.06.1958

Anna Mutrynowska

25.08.1905

30.08.1967

25.08.1905

30.08.1967

Krystyna Nagielska

23.05.1932

24.02.2000

23.05.1932

24.02.2000

Władysława Orzełek

18.05.1932

25.01.2001

Antoni Orzełek

10.05.1915

19.04.1981

18.05.1932

10.05.1915

25.01.2001

19.04.1981

Adam Maruszczak

29.08.1935

04.12.2000

29.08.1935

04.12.2000

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jan Nagielski

17.02.1928

29.04.2003

Data urodzenia:

17.02.1928

Data śmierci:

29.04.2003

Pochowany:

Eugeniusz Klaczyński

02.03.1952

14.10.2002

Data urodzenia:

02.03.1952

Data śmierci:

14.10.2002

Pochowany:

Renata Fehlau

18.06.1966

17.08.2002

Data urodzenia:

18.06.1966

Data śmierci:

17.08.2002

Pochowany:

Tadeusz Stanisław Mutrynowski

11.11.1932

07.08.2002

Data urodzenia:

11.11.1932

Data śmierci:

07.08.2002

Pochowany:

Leonarda Wójcik

27.10.1915

02.06.2002

Data urodzenia:

27.10.1915

Data śmierci:

02.06.2002

Pochowany:

Jan Wójcik

14.10.1914

23.11.1958

Data urodzenia:

14.10.1914

Data śmierci:

23.11.1958

Pochowany:

Irena Piotrowska

03.01.1948

26.04.2002

Data urodzenia:

03.01.1948

Data śmierci:

26.04.2002

Pochowany:

Grzegorz Dołhań

16.11.1965

19.02.2002

Data urodzenia:

16.11.1965

Data śmierci:

19.02.2002

Pochowany:

Andrzej Piechowski

12.02.1969

10.03.2001

Data urodzenia:

12.02.1969

Data śmierci:

10.03.2001

Pochowany:

Józef Kondraszewicz

28.11.1947

01.03.2001

Data urodzenia:

28.11.1947

Data śmierci:

01.03.2001

Pochowany:

Aleksander Mutrynowski

29.06.1899

05.06.1958

Data urodzenia:

29.06.1899

Data śmierci:

05.06.1958

Pochowany:

Anna Mutrynowska

25.08.1905

30.08.1967

Data urodzenia:

25.08.1905

Data śmierci:

30.08.1967

Pochowany:

Krystyna Nagielska

23.05.1932

24.02.2000

Data urodzenia:

23.05.1932

Data śmierci:

24.02.2000

Pochowany:

Władysława Orzełek

18.05.1932

25.01.2001

Data urodzenia:

18.05.1932

Data śmierci:

25.01.2001

Pochowany:

Antoni Orzełek

10.05.1915

19.04.1981

Data urodzenia:

10.05.1915

Data śmierci:

19.04.1981

Pochowany:

Maria Skowrońska

1931

2000

Data urodzenia:

1931

Data śmierci:

2000

Pochowany:

Adam Maruszczak

29.08.1935

04.12.2000

Data urodzenia:

29.08.1935

Data śmierci:

04.12.2000