RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Marta Grodoń

31.01.1904

03.04.1963

Józef Grodoń

22.04.1902

17.01.1970

Gertruda Grodoń

30.06.1911

25.01.1986

31.01.1904

22.04.1902

30.06.1911

03.04.1963

17.01.1970

25.01.1986

Józef Stęchły

12.03.1927

25.08.1969

12.03.1927

25.08.1969

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Marta Grodoń

31.01.1904

03.04.1963

Data urodzenia:

31.01.1904

Data śmierci:

03.04.1963

Pochowany:

Józef Grodoń

22.04.1902

17.01.1970

Data urodzenia:

22.04.1902

Data śmierci:

17.01.1970

Pochowany:

Gertruda Grodoń

30.06.1911

25.01.1986

Data urodzenia:

30.06.1911

Data śmierci:

25.01.1986

Pochowany:

Józef Stęchły

12.03.1927

25.08.1969

Data urodzenia:

12.03.1927

Data śmierci:

25.08.1969

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Hilda Otrzasek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Adaś Leśnik

27.11.1993

Data urodzenia:

27.11.1993

Data śmierci:

Pochowany:

Łucjan 12-1-1951

05.05.1999

Data urodzenia:

05.05.1999

Data śmierci: