RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Mieczysław

Stachowicz

12. rocznica

05-06-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Banasiak

17. rocznica

05-06-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Janina

Kryszak

27. rocznica

05-06-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Mikołajczak

44. rocznica

05-06-1979

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Juszczyńska

62. rocznica

06-06-1961

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Czesława

Kaczmarek

7. rocznica

10-06-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysława

Urbańska

20. rocznica

10-06-2003

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Balcerak

47. rocznica

10-06-1976

JEZU, UFAM TOBIE