Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Roman

Wroński

11. rocznica

05-06-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Nowak

16. rocznica

05-06-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Teresa

Adamiec

25. rocznica

05-06-1998

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Lodzia

Woropai

75. rocznica

05-06-1948

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Kowalewska

8. rocznica

06-06-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marian

Konewka

11. rocznica

06-06-2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysława

Mrozowska

13. rocznica

06-06-2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Szymon

Badek

17. rocznica

06-06-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Kacperek Iwanicki

02.07.2003

02.07.2003

02.07.2003

02.07.2003

Apolinary Przybysz

06.04.2006

Zofia Przybysz

23.06.2003

-

-

06.04.2006

23.06.2003

Stanisław Świdziński

30.03.2018

Karol Świdziński

19.05.2003

-

-

30.03.2018

19.05.2003

Krystyna Gradek

04.04.2003

Janusz Gradek

17.05.2007

-

-

04.04.2003

17.05.2007

Bolesław Golewski

23.03.2003

Marianna Golewska

13.03.2013

-

-

23.03.2003

13.03.2013

Zygmunt Jóźwik

05.02.2016

Krystyna Jóźwik

17.01.2003

-

-

05.02.2016

17.01.2003

Antoni Pązik

Sabina Pązik

Marianna Konewka

15.05.2017

Jan Konewka

04.01.2003

-

-

-

-

-

-

15.05.2017

04.01.2003

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kacperek Iwanicki

02.07.2003

02.07.2003

Data urodzenia:

02.07.2003

Data śmierci:

02.07.2003

Pochowany:

Apolinary Przybysz

06.04.2006

Data urodzenia:

Data śmierci:

06.04.2006

Pochowany:

Zofia Przybysz

23.06.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

23.06.2003

Pochowany:

Tadeusz Bambejca

07.06.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.06.2003

Pochowany:

Stanisław Świdziński

30.03.2018

Data urodzenia:

Data śmierci:

30.03.2018

Pochowany:

Karol Świdziński

19.05.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.05.2003

Pochowany:

Ryszard Przybyłek

09.05.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.05.2003

Pochowany:

Lech Kowalski

02.05.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

02.05.2003

Pochowany:

Katarzyna Stępniak

17.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.04.2003

Pochowany:

Marian Koselak

11.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.04.2003

Pochowany:

Krystyna Gradek

04.04.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.04.2003

Pochowany:

Janusz Gradek

17.05.2007

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.05.2007

Pochowany:

Bolesław Golewski

23.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

23.03.2003

Pochowany:

Marianna Golewska

13.03.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

13.03.2013

Pochowany:

Julian Sztąborowski

14.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.03.2003

Pochowany:

Mieczysław Wachoń

03.03.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

03.03.2003

Pochowany:

Wojciech Strzelecki

09.02.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.02.2003

Pochowany:

Zygmunt Jóźwik

05.02.2016

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.02.2016

Pochowany:

Krystyna Jóźwik

17.01.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

17.01.2003

Pochowany:

Antoni Pązik

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Sabina Pązik

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Marianna Konewka

15.05.2017

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.05.2017

Pochowany:

Jan Konewka

04.01.2003

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.01.2003