RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

INENTARYZACJA CMENTARZA

 

 

W zwiazku z wymaganiami prawa państwowego i kościelnego przeprowadziliśmy inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego.

BARDZ PROSZĘ sprawdzić  poprawność danych tutaj zamieszczonych.

 

Ofiara na utrzymanie cmentarza zwana "pokładnym" czy "placowym" jako wykupienie miejsca na 20 lat,

będzie pobierana dopiero od nowych pochówków od 1 stycznia 2025r.

Wysokość tej ofiary zostanie określona po konsultacji z Radą Parafii w połowie 2024r.

 

W kosztach poniesionych na inwentaryzację muszą mieć udział wszyscy, a nie tylko chodzący do naszego kościoła i składający tu ofiary.

Dlatego w związku z poniesionymi kosztami inwentaryzacji, za kazdy grób bądź rezerwowane miejsce należy złożyć JEDNORAZOWĄ ofiarę:

 

         - za grób bądź miejsce pojedyńcze 50 zł

         - za grób bądź miejsce podwójne  100 zł

 

NIE CHODZI O ILOŚĆ OSÓB POCHOWANYCH W GROBIE ALE O ZAJMOWANĄ POWIERZNIĘ

 

MAŁE GROBY DZIECI SĄ ZWOLNIONE Z TEJ OFIARY.

 

Można to zrobić:

 

         - osobiście u mnie

 

         - robiąć przelew tradycyjny na konto parafii

                        94 8413 0000 0701 0455 2000 0001

       

        - bądź  też korzystająć z płatności bezpośredniej wybierająć swój bank czy też płacąc BLIKIEM

                     przez system CashBill na portalu E-CMENTARZE - link do płatności znajduje się przy opisie każdego grobu.

 

Za kazdym razem w tytule wpłaty należy podać SEKTOR RZĄD I KWATERĘ

                                                                      a także IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GROBU - KTO JEST DYSPONENTEM TEGO MIEJSCA.

 

Korzystając z płatności bezpośredniej w rubryce " składający ofiarę" należy wpisać dane opiekuna grobu.

Dane opiekuna grobu po wpłacie ofiary zostaną umieszczone w dokumentacji papierowej i  internetowej, będą widoczne po wyświetleniu

informacji o grobie.

 

Ofiarę związaną z kosztami inwentaryzacji i podanie danych o  opiekunie grobu bądź zarezerwownego miejsca trzeba dokonać

do 1 CZERWCA 2023r.

 

Po tym terminie miejscse uznaje się za wolne, a grób jak możliwy do dopełnienia bądź likwidacji.

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Emil

Świątek

18. rocznica

11-06-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Okoń

25. rocznica

11-06-1998

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Joanna

Ścigała

3. rocznica

12-06-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marian

Śmiałek

25. rocznica

12-06-1998

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszka

Białek

69. rocznica

12-06-1954

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marek

Klatka

2. rocznica

13-06-2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Nowojewski

41. rocznica

13-06-1982

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bolesław

Gąska

39. rocznica

14-06-1984

JEZU, UFAM TOBIE